Om projektet

Sedan våren januari 2016 deltar Region Kronoberg i projektet En skola för alla – från första dagen, avsett att underlätta nyanländas integrering i skolan.

Projekt är nationellt och från länet deltar AV-Media, Region Kronoberg och länets åtta kommuner.

Studi.se är ett flerspråkigt digitalt läromedel. Sedan 2014 finns flera ämnen på bland annat arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska. Som användare kan du välja att läsa eller lyssna på ditt modersmål.