To be or not to be?

Då startar vi en ny termin som kan vara den sista med Studi för hela Kronobergs län. Men, det kan också bli en fortsättning!

Vår avtalstid för länslicensen går ut den 31 augusti men är förlängd till den 15 oktober med anledning av frågan om Region Kronoberg skall stå för del av kostnaden även i fortsättningen. Beslut tas innan 15 oktober, därav datumet.
Avsikten var annars att varje kommun skall stå för sin egen licenskostnad efter provåret som slutar den 31 augusti.
Den som läst tidigare inlägg har säkert noterat en hög användning av Studi i hela regionen. Vittnesmål om nyttan med verktyget är många. Här kommer ett utdrag ur ett mail från en skola i Växjö där man lyfter fram forskning kring arbetssätt och pedagogik och jämför med Studi.

 

  1. ”Studi är en multimodal lärplattform som utgår ifrån ljud, bild och text samtidigt. Detta innebär enligt Marner och Örtegren (2009) att lärandet stärks då flera sinnen är aktiva samtidigt kring samma innehåll.
  2. Studi.se har kopplat kunskapsquiz till varje inspelad genomgång som baseras på tre nivåer. Detta innebär enligt Dylan Wiliam (2012) att både elever och lärare får direkt återkoppling på deras kunskapsutveckling och hur aktiva de är när de tar emot det multimodala innehållet.
  3. Gällande officiell statistik kring hur det har använts av olika skolor så vill jag påpeka statistikens brist på trovärdighet då den är samlad på enbart studi.se lärplattform. Det innebär att vi kan inte veta hur har innehållet använts utanför plattformen. T.ex har videos visats från annan kanal eller har studiquiz använts som inspiration vid andra kanaler. Jag, exempelvis använder quizfrågor från studi i mina Google.quiz och studigenomgångar i mina egna presentationer för att jag vill kunna kontrollera min undervisning och samla in uppgifter på en och samma ställe. Detta då syns inte i studistatistiken.
  4. Studi.se använder flera språk i både text och tal vilket minskar det språkliga hindret för många elever. Dessutom är tanken att språket i allmänhet ska vara så enkelt och tillgänglig som möjligt vilket innebär att lärplattformen kan enkelt användas som utgångspunkt för undervisning för att identifiera elevers kunskaper och hur de kan gå vidare. Detta förespråkar flera utbildningsvetenskapliga giganter såsom Dylan Wiliam, Carrol Dweck, John Hattie och James Nottingham.
  5. Avslutningsvis kan jag konstatera att som representant lärare på Thoren Framtid i Växjö så använder vi studi.se ofta och mycket trots att det inte säkert syns i statistiken. Detta är pga att vi använder resursen på det sätt som vi anser fungerar bäst för oss. Vi skulle därför vara tacksamma om vi kan få fortsätta ha tillgång till resursen.

Med vänlig hälsning,

Jonathan Hansson

SO lärare på Thoren Framtid Växjö”

Är du en av dem som använder Studi frekvent så tveka inte att höra av dig till mig. Berätta om hur du upplever såväl fördelar som nackdelar med verktyget. Maila på: ake.sjoberg@kronoberg.se

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *